Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ


Ο  Συνήγορος του παιδιού οργανώνει επισκέψεις με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο της Διεθνούς  Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, καθώς και την καταγραφή θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-sta-scholeia),
Ειδικά για την φετινή χρονιά 2013-2014 ο Συνήγορος προτίθεται να συνεργαστεί με μικρό αριθμό σχολείων της Αττικής τα οποία υλοποιούν προγράμματα,  που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού στο χώρο του σχολείου πραγματοποιώντας επισκέψεις στα σχολεία και συζητήσεις με τους μαθητές για τα εν λόγω θέματα .
Επιπρόσθετα ο Συνήγορος διαθέτει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (http://www.0-18.gr/videos), επικοινωνεί με ανηλίκους που του ζητούν βοήθεια μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα «Ρωτάω τον Συνήγορο» (http://www.0-18.gr/rotao), συμμετέχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων για τον χειρισμό ζητημάτων που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων των μαθητών εκτός του σχολείου και άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις του Συνήγορου του Πολίτη στα σχολεία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131306703  και 2131306605 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.0-18.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου