Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Δ/ΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΝΕΩΝ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 Μπότσαρη 2 (1ος όροφος) τηλ. 2431046415 email:ssntri@dide.tri.sch.gr


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων ΣΣΝ είναι φορέας συμβουλευτικού και προληπτικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν στην κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
Έργο του ΣΣΝ είναι :

·        Η συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για τον  εντοπισμό, τη     
διάγνωση, τη  βραχεία ψυχολογική παρέμβαση και την παραπομπή μαθητών/τριών που   χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης
·        Η διαμόρφωση και η υλοποίηση   παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη  συνεργασία μεταξύ μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων
·        Η ενημέρωση και εμψύχωση των εκπαιδευτικών  στον  ψυχοπαιδαγωγικό τους  ρόλο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό πλαίσιο.
·        Η Συμβουλευτική Γονέων
·        Η Ευαισθητοποίηση της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα προώθησης ψυχικής υγείας  με την οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων. 

Υπεύθυνη ΣΣΝ Τρικάλων
Δρ. Δέσποινα Καραμπατζάκη

Εκπαιδευτικός - Ψυχολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου