Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


         Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λειτουργεί στο πλαίσιο του Δικαστηρίου Ανηλίκων στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου. Η Υπηρεσία συστήθηκε με τη σημερινή τους μορφή το 1976 (Ν. 378/76) και η λειτουργία της ρυθμίζεται από το Π.Δ. 49/79. Η επιμέλεια, η οργάνωση της λειτουργίας και η εποπτεία της ανήκουν στην Διεύθυνση Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αποτελούμε τον κύριο δημόσιο φορέα εξωϊδρυματικής μεταχείρισης ανηλίκων (8-18 ετών) που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων.
  • Συνεργαζόμαστε με ανηλίκους που έχουν τελέσει πράξεις που διώκονται ποινικά και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς ή του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Η συνεργασία μας με τους ανηλίκους στοχεύει στο να κινητοποιήσουμε κατάλληλα τους ίδιους, αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να μην επαναλάβουν την ίδια ή άλλη παραβατική πράξη.
  • Επίσης, σε επίπεδο πρόληψης ασχολούμαστε με τις περιπτώσεις ανηλίκων που βρίσκονται σε  κίνδυνο εμπλοκής με παραβατικές πράξεις.

Το έργο και τα καθήκοντα των Επιμελητών Ανηλίκων καθορίζονται στο
Π.Δ. 49/79, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων:
  • Διενεργούμε κοινωνική έρευνα τόσο στο πλαίσιο της ποινικής αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων όσο και στο πεδίο της πρόληψης (κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδια δικαστική αρχή) και προτείνουμε την ενδεικνυόμενη μεταχείριση.
  • Ασκούμε το αναμορφωτικό μέτρο της επιμέλειας υπηρεσίας επιμελητών και παρακολουθούμε την εφαρμογή των λοιπών αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων, όπως ορίζονται στα άρθρα 122 και 123 του Ποινικού Κώδικα (π.χ. υπεύθυνης επιμέλειας γονέων, κοινωφελούς εργασίας, παρακολούθησης κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων κ.ά.).

Πιο αναλυτικά:
  • Οι υπηρεσίες μας έχουν ως αντικείμενό τους την εκτίμηση αναγκών, τη συμβουλευτική και την παρέμβαση, εξωδικαστηριακά και δικαστηριακά, για τον ανήλικο και την οικογένειά του.
  • Προδικαστηριακά, συνεργαζόμαστε με τον ανήλικο και την οικογένειά του και συντάσσουμε εμπιστευτική έκθεση κοινωνικής έρευνας προς το Δικαστήριο Ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό πολλές φορές επισκεπτόμαστε τον ανήλικο στο σπίτι του, στη φυλακή, στο ίδρυμα που μπορεί να φιλοξενείται ή αλλού.
  • Η παραπάνω έκθεση καταλήγει σε γνωμοδότηση προς το Δικαστήριο σχετικά με τα κατάλληλα για την περίπτωση αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα και την εν γένει μεταχείριση.

 Συνοψίζοντας, ο ρόλος μας  είναι υποστηρικτικός προς τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους, μέσω της συμβουλευτικής που παρέχουμε και των παραπομπών προς φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στόχος μας είναι η εκτίμηση αναγκών και ο κατά περίπτωση στρατηγικός σχεδιασμός εξατομικευμένης παρέμβασης, ώστε μέσα σ΄ ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας, ο ανήλικος να ενδυναμωθεί, να κινητοποιηθεί και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.

Επιμελήτρια Ανηλίκων: Παπαστεργίου Ευθυμία
Τηλ. Επικοινωνίας: 2431025185

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου