Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ THΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ:

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου το παιδί αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει τις πνευματικές-ψυχικές του ιδιότητες και ικανότητες, καλλιεργεί ήθος-ανθρωπιά και αποκτά κοινωνική συνείδηση. Ο Μαθητής αφιερώνει αρκετό χρόνο από την καθημερινότητά του μέσα στο χώρο του σχολείου, όπου εκτίθεται αναμφίβολα σε πλήθος φυσικών, χημικών, βιολογικών και εργονομικών παραγόντων, που δύνανται να επηρεάσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική του υγεία.
Σκοπός του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου είναι η μελέτη της φύσης, της έντασης και του τρόπου δράσης όλων αυτών των παραγόντων, καθώς και η μελέτη αλλά και ο χειρισμός των ιδιαιτεροτήτων της πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών, με στόχο την προάσπιση και προαγωγή της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού.
Ο ρόλος των υγειονομικών ελέγχων στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποκλειστικά η διασφάλιση των συνθηκών λειτουργίας όλων των βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων (αποχωρητηρίων, συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων) υπό όρους και προϋποθέσεις που δεν εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ευαίσθητου σχολικού πληθυσμού.
Ως υγειονομικοί υπάλληλοι που έχουν επωμιστεί τον έλεγχο εφαρμογής της υγειονομικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία τόσο της Α/θμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη διαφώτιση, του μαθητικού πληθυσμού, των υπευθύνων κυλικείων, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων σε θέματα (μεταξύ άλλων) υιοθέτησης υγιεινής διατροφικής συνείδησης με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.


  
                           Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας:

 I.      Γνωμοδοτούν για την χορήγηση της σχετικής άδειας κυλικείου από τον οικείο Δήμο εφόσον πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
II.      Εκπαιδεύουν τους υπευθύνους των κυλικείων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
III.      Διενεργούν τακτικές και έκτακτες υγειονομικές επιθεωρήσεις για την διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη, σε τυχόν παραβάσεις/παραλήψεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) με πρωταρχικό και απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας των μαθητών. Έτσι οι υπάλληλοι του τμήματος ελέγχουν:
·        Τις συνθήκες λειτουργίας, καθώς και τα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (αγορά-παραλαβή των πρώτων υλών και των έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων, αποθήκευση-διατήρηση τροφίμων, προετοιμασία τροφίμων, έκθεση-πώληση τροφίμων).
·        Τη συμμόρφωση ως προς τα διατιθέμενα προϊόντα σύμφωνα με τον εκάστοτε επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία κατάλογο για τα σχολικά κυλικεία.
IV.      Συνδράμουν στον έλεγχο των Λοιμωδών Νοσημάτων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εφόσον κριθεί απαραίτητο.

   
                                                       Οι Απολυμαντές:

I.      Η εξυγίανση του Περιβάλλοντος Χώρου των Σχολικών Κτιρίων (απολυμάνσεις, ιοκτονίες, απεντομώσεις, μυοκτονίες, φιδοαπωθήσεις).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου στελεχώνεται από τους κάτωθι:

Επόπτες Δημόσιας Υγείας:
Ευμορφία Δελήτσικα (Προϊσταμένη του Τμήματος)
Μαρία Καρρά
Χρυσούλα Σπύρου
Πολυξένη Μαργαρίτη

Απολυμαντές:
Αντώνιος Πρεμέτης
Θεόδωρος Πετρόπουλος


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2431351548-49 (Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας)
2431351542 (Γραφείο Απολυμαντών)


Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή

7:00 π.μ.-15:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου