Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014


Το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 15 Μαρτίου 2015 στο Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών(Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη). Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 12 Ιανουαρίου 2015. Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου