Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ημερίδα 'Μέριμνας" - 10 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων- Κυριακή 4-5-2014

Εταιρία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και στο Θάνατο
«Απώλειες Ζωής, Γέφυρες Στήριξης»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ
Στόχος Ημερίδας
Απώτερος στόχος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη στήριξη του μαθητή που θρηνεί, αλλά και της τάξης ή σχολικής κοινότητας που αντιμετωπίζει εμπειρίες θανάτου ή πολλαπλών απωλειών. Στους συμετέχοντες θα δοθούν εισαγωγικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση ενός «Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων». 
Οφέλη Ημερίδας
Παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων για τη στήριξη μαθητή, τάξης και σχολικής κοινότητας σε περιπτώσεις απώλειας, θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε σχολείο, Διεύθυνση ή Υπηρεσία που θα εκπροσωπηθεί στην Ημερίδα. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει ένα βιβλίο με οδηγίες για εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διαχείριση διαφόρων απωλειών, ενημερωτικά φυλλάδια για στήριξη μαθητών που θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου, και ειδικά μετά από τροχαίο, αυτοκτονία, δολοφονία, ένα DVD με παράδειγμα διαχείρισης θανάτου στο σχολείο. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί ως επιστημονικά έγκυρο και παιδαγωγικά κατάλληλο από το αρμόδιο τμήμα Β’ Aγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Διάρκεια Ημερίδας
Η ημερίδα θα υλοποιηθεί σε ώρες εκτός διδακτικού προγράμματος 9.00μ.μ. – 16.00μ.μ. 

Πρόγραμμα Ημερίδας

9:00-9:30   :  Εγγραφές – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

9:30-11:30 : «Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου στα παιδιά, απώλεια και θρήνος στην παιδική και εφηβική ηλικία»

11:30-11:45: Διάλειμμα

11:45-13:45: «Στήριξη του μαθητή που θρηνεί την απώλεια  μέλους της οικογένειάς του»

13:45-14:15 Διάλειμμα

14:15-15:15: «Στήριξη Σχολικής Κοινότητας που θρηνεί την απώλεια μαθητή ή άλλου μέλους της»

15:15-15:30: Διάλειμμα

15:30-16:30: Προβολή DVD «Η διευθύντριά μας πέθανε»


Συζήτηση και Κλείσιμο Ημερίδας  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου